Tematy badawcze 2017

 • badania w zakresie dydaktyki chemii i nauk przyrodniczych na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, zarówno formalnej jak i nieformalnej z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • prace nad podręcznikiem „Mobilna chemia" część 3 – chemia organiczna (treści, filmy, animacje, modele dynamiczne, zdjęcia, zadania interaktywne, testy nowej generacji), współpraca z firmą Multiedukacja, Wrocław
 • prace nad podręcznikiem chemii do szkoły podstawowej, uwzględniającym zapisy nowej podstawy programowej
 • badania efektywności nauczania wspomaganego e-podręcznikiem
 • e-learning i b-learning w zdalnym kształceniu chemicznym na platformie Wydziału Chemii UAM oraz platformie Moodle, Fronter i iTunes U – opracowanie kursów i badania nad skutecznością nauczania z ich pomocą
 • wspomaganie nauczania poprzez pracę na platformach kształcenia zdalnego oraz umiejętność ich wykorzystania w kształceniu ustawicznym
 • opracowanie materiałów z zakresu chemii z wykorzystaniem metodyki kształcenia zwanej nauczaniem wyprzedzającym lub też odwróconą klasą
 • badanie składu pierwiastkowego wyrobów czekoladowych dostępnych na polskim rynku w oparciu o emisyjną spektroskopię atomową (AES) i spektroskopię fluorescencyjną (XRF)
 • badania wymiaru społeczno-kulturowego nauk przyrodniczych na poziomie kształcenia w szkole ponadgimnazalnej
 • badania w zakresie stosowania Zaawansowanych Technik Utleniania w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń z wody i ścieków, w tym badania nad reaktywnością nadtlenodisiarczanu(VI) potasu (PDS) z wybranymi organicznymi zanieczyszczeniami wody jak: di- i trimetyloaminą oraz wybranymi lekami oraz analiza wpływu sposobu aktywacji PDS (Jony Fe+2, CuO i promieniowanie UV) na skuteczność destrukcji wybranych związków.
 • badania adaptacji istniejących metodyk analitycznych oznaczania leków w wodzie i ściekach
 • prace nad adaptacją analityki oznaczania wybranych cyjanotoksyn uwalnianych do wody przez bakterie z grupy Cyanobacter podczas procesu uzdatniania z wykorzystaniem wód powierzchniowych.

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.