Tematy badawcze 2016

 • prace nad podręcznikiem „Mobilna chemia" część 3 – chemia organiczna (treści, filmy, animacje, modele dynamiczne, zdjęcia, zadania interaktywne, testy nowej generacji), współpraca z firmą Multiedukacja, Wrocław
 • badania dotyczące dydaktyki chemii i nauk przyrodniczych na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, zarówno formalnej jak i nieformalnej z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • badania efektywności nauczania wspomaganego e-podręcznikiem Chemia, Świat pod lupą
 • e-learning i b-learning w zdalnym kształceniu chemicznym na platformie Wydziału Chemii UAM oraz platformie fronter – opracowanie kursów i badania nad skutecznością nauczania z ich pomocą
 • opracowanie nowatorskich i interdyscyplinarnych materiałów edukacyjnych z zakresu przyrody w szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z tematami proponowanymi w podstawie programowej, które wprowadzane w szkole wykorzystane zostaną w badaniach efektywności kształcenia na podstawie badań ilościowych (ankiety, wywiady, testy).
 • prowadzenie autorskich lekcji chemii i przyrody w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016 i dokonanie analizy prezentowanych treści chemicznych oraz form zajęć w oparciu o metody statystyczne.
 • opracowanie nowych standardów przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela chemii i przedmiotów przyrodniczych oraz badanie wpływu praktyk pedagogicznych na zwiększenie kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli chemii i przedmiotów przyrodniczych
 • opracowanie nowych teorii eksperymentu chemicznego w aspekcie zastosowania nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych w kształceniu chemicznym
 • badanie wpływu wizualizacji przestrzennej w eksperymencie chemicznym na ułatwienie zrozumienia zagadnień teoretycznych i praktycznych z chemii w aspekcie taksonomii celów kształcenia
 • opracowanie nowych interaktywnych programów edukacyjnych z chemii dla uczniów z dysfunkcją słuchu i mowy oraz badania nad skutecznością ich zastosowania w procesie kształcenia
 • badania możliwości wykorzystania wirtualnego laboratorium chemicznego w kształceniu młodzieży znajdującej się pod specjalnym nadzorem wychowawczym
 • eksperyment i wizualizacja przestrzenna 3D w nauczaniu-uczeniu się chemii na różnych etapach edukacyjnych

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.