Tematy badawcze 2013

KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Syntetyczny opis zadań badawczych zrealizowanych w 2013 roku

 • Multibooki do podręcznika Ciekawa chemia i Chemia po prostu) – zakończone, opublikowane
 • Tworzenie zasobów do zadań interaktywnych na platformę WSiPnet – zakończone, opublikowane
 • Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych – zakończone, opublikowane
 • Podręcznik multimedialny dla iPada – kontynuacja prac
 • Nauczanie wyprzedzające – kontynuacja (praca nad wydaniem książkowym)
 • Metoda projektów – kontynuacja (praca nad wydaniem książkowym)

Najważniejsze osiągnięcia naukowe, zastosowania praktyczne oraz zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę itp. w roku 2013

 • Podręczniki i multibooki do nowej podstawy programowej – WSiP 2012-2013
 • System eksperymentów w małej skali – WSiP 2012-2013
 • E-podręczniki i podręczniki na urządzenia mobilne – zlecenie ministerialne, zakończenie w 2015
 • Nowe metody nauczania – projekty, zakończenie w 2015
 • Materiały filmowe dla studentów i nauczycieli, Jagodziński P., Wolski R.:
  • Energia w reakcjach chemicznych, Filmowe instrukcje eksperymentów chemicznych, płyta DVD, UAM ZDCh, Poznań 2013, ISBN 978-83-89723-96-4
  • Doświadczenia chemiczne w badaniu składu produktów spożywczych, Filmowe instrukcje eksperymentów chemicznych, płyta DVD, UAM ZDCh, Poznań 2013, ISBN 978-83-89723-95-6
  • Żywice i tworzywa sztuczne w eksperymencie chemicznym, Filmowe instrukcje eksperymentów chemicznych, płyta DVD, UAM ZDCh, Poznań 2013, ISBN 978-83-89723-94- 8
  • Substancje chemiczne w życiu człowieka, Filmowe instrukcje eksperymentów chemicznych, płyta DVD, UAM ZDCh, Poznań 2013, ISBN 978-83-89723-97- 2
  • Powtórzenie wiadomości z chemii, Filmowe instrukcje eksperymentów chemicznych, płyta DVD, UAM ZDCh, Poznań 2013, ISBN 978-83-89723-98- 0

Tematyka planowanych badań na rok 2014

 • Kontynuacja prac nad tworzeniem e-podręcznika dla chemii, w ramach projektu
  „E-podręcznik – edukacja bez barier", działania pod egidą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji, na zlecenie MEN.
 • Kontynuacja prac nad podręcznikiem na urządzenia mobilne (treści, filmy, animacje, modele dynamiczne, zdjęcia, zadania interaktywne, testy nowej generacji), współpraca z firmą vm.pl z Wrocławia.
 • Badania efektywności nauczania z zestawami MiniLab, współpraca z WSiP.
 • Nauczanie wyprzedzające – badania w zespole interdyscyplinarnym Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej-UAM.
 • Nauczenie metodą projektu – badania w zespole interdyscyplinarnym Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej-UAM.
 • Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – działania w ramach programu nauczania informatyki z elementami przedmiotów przyrodniczych, współpraca Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • E-learning i b-learning w zdalnym kształceniu chemicznym na platformie Wydziału Chemii UAM – opracowanie kolejnych kursów i badania nad skutecznością nauczania z ich pomocą
 • Badanie wpływu praktyk metodyczno-przedmiotowych na zwiększenie kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli chemii i przyrody.
 • Zastosowanie teorii eksperymentu chemicznego przydatnych w nauczaniu chemii
 • Badanie wpływu wizualizacji przestrzennej w eksperymencie chemicznym na ułatwienie zrozumienia zagadnień teoretycznych z chemii.
 • Badania nad skutecznością zastosowania naturalnych interfejsów użytkownika (NUI) do tworzenia interaktywnych programów edukacyjnych z chemii.
 • Wpływ wizualizacji przestrzennej 3D eksperymentów na zrozumienie zagadnień chemicznych na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.