Tematy badawcze 2012

Syntetyczny opis zadań badawczych zrealizowanych w 2012 roku

 • Podręczniki (gimnazjum i szkoły ponagimnazjalne), zestawy multimediów (płyty DVD z z filmami, animacjami, interaktywnymi zadaniami), papierowe i elektroniczne zeszyty ćwiczeń, zeszyty badawcze wraz zestawami MiniLab, przewodniki metodyczne, zbiory zadań – opracowanie i badania nad skutecznością we współpracy z WSiP
 • Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych (filmy, animacje, wirtualne laboratorium, kursy e-learnigowe, scenariusze dla tablicy interaktywnej) – opracowanie i wdrożenie
 • Nauczanie wyprzedzające (materiały do nowego systemu kształcenia chemicznego wraz z obudową laboratoryjną) – opracowanie i badania w zespole interdyscyplinarnym
 • E-learning i b-learning w zdalnym kształceniu chemicznym na platformie Wydziału Chemii UAM (dla studentów, uczniów i nauczycieli) – opracowanie nowych kursów i badania nad skutecznością nauczania z ich pomocą
 • Badania nad zastosowaniem nowych środków dydaktycznych (tablice interaktywne, systemy ankieterskie, urządzenia mobilne) wspomagających edukację chemiczną w ramach – kontynuacja badań
 • Rola eksperymentu chemicznego w kształceniu nauczycieli chemii
 • Badania w zakresie eksperymentu chemicznego wspomaganego nowymi technologiami kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych.
 • Badanie wpływu praktyk metodyczno-przedmiotych na zwiększenie kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli chemii.
 • Badania nad wdrożeniem środków dydaktycznych w celu zwiększenia jakości kształcenia chemicznego osób z dysfunkcją słuchu i mowy – multimedialny słownik pojęć chemicznych.

Osiągnięcia naukowe oraz zastosowania praktyczne z zakresu działalności upowszechniającej naukę itp. w roku 2012

 • Współautorstwo (H. Gulińska, K. Kuśmierczyk) podręcznika chemii do liceum zgodnego z nową podstawą programową, które weszła do szkół we wrześniu 2012
 • i obudowy multimedialnej tegoż podręcznika (WSiP 2012)
 • Współautorstwo multibooka (H. Gulińska, K. Kuśmierczyk), czyli podręcznika chemii do szkoły ponagimnazjalnej w pełni multimedialnego (na pendrivie lub platformie) (WSiP 2012)
 • Współautorstwo (H. Gulińska, D. Panek, Ł. Sporny) pierwszego w Polsce zestawu do doświadczeń w małej skali (WSiP 2012), autorskie kursy wdrażające
 • Współautorstwo trzech multibooków (H. Gulińska, J. Smolińska), czyli podręczników chemii do gimnazjum w pełni multimedialnych (na pendrivie lub platformie) (WSiP 2012)
 • Opracowanie i realizacja kursu e-learningowego Środki dydaktyczne – wykłady i ćwiczenia przeznaczonych dla studentów III roku specjalności Chemia i przyrody oraz kursu technologia informacja dla studentów bloku pedagogicznego (na platformie Wydziału Chemii UAM, prowadzonych zgodnie z wymogami UE dotyczących e-learningu).
 • Opracowanie i realizacja Multimedialnego Leksykonu Eksperymentów Chemicznych - wykonano w ramach NCN nr NN204 001536
 • Pokazy eksperymentów chemicznych z obudową metodyczną, warsztaty komputerowe, szkolenia metodyczne dla nauczycieli oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • Wykład z zakresu eksperymentu chemicznego w ramach Nocy Naukowców 2012
 • Opracowanie i wydanie skryptu dla nauczycieli studiów podyplomowych poświęconego zadaniom laboratoryjnym
 • Opracowanie i wydanie przewodnika metodycznego dla studentów odbywających praktyki pedagogiczne z chemii w ramach projektu Unii Europejskiej

Tematyka planowanych badań w roku 2013

 • Tworzenie zasobów do zadań interaktywnych na platformę WSiPnet
 • Podręcznik multimedialny z chemii w gimnazjum dla iPada
 • Nauczanie wyprzedzające (kontynuacja prac nad nową strategią nauczania chemii)
 • Nowe technologie w kształceniu na odległość (nowe kursy e-learningowe)
 • Zastosowanie tabletów w nauczaniu chemii
 • Metoda projektów (współpraca OFEK-UAM)
 • Metody prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z chemii a rozwój zdolności poznawczych ucznia w zakresie nauk przyrodniczych – korelacja międzyprzedmiotowa
 • Badanie wpływu praktyk metodyczno-przedmiotych na zwiększenie kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli chemii i przyrody
 • Zastosowanie teorii eksperymentu chemicznego w nauczaniu chemii

Syntetyczny opis najważniejszych zastosowań praktycznych:

 • Podręcznik dla szkół PG Po prostu chemia (WSiP 2012) – współautorstwo
 • Zestaw Mini-Lab wraz z zeszytem badawczym – współautorstwo
 • Multibooki Ciekawa chemia część 1, 2, 3 (WSiP 2012) – współautorstwo
 • Multibook Po prostu chemia (WSiP 2012) – współautorstwo
 • Dostosowanie podręcznika Ciekawa chemia i przynależnych mu multimediów
 • do nowej podstawy programowej (WSiP 2012) – współautorstwo
 • Zadania interaktywne na platformę WSiPnet (WSiP 2012) – współautorstwo
 • Realizacja Multimedialnego Leksykonu Eksperymentów Chemicznych (grant NCN) – pozytywna recenzja przekazanych materiałów
 • Opracowanie kursu blended learningowego wspomagającego naukę chemii na platformie e-Akademia Przyszłości (WSiP-MEN)
 • Opracowanie scenariuszy zajęć z chemii i przyrody z wykorzystaniem metody QTA w nauczaniu uczniów II i III etapu edukacyjnego (we współpracy z Wydziałem Anglistyki UAM)
 • Opracowanie akcesoriów (multimedia, wirtualne laboratorium, doświadczenia SSC) do metody nauczania wyprzedzającego oraz wdrożenie tej metody do nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej (OFEK, UAM)

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.