Seminarium: Inauguracja Roku Ekologicznego 2017/2018 – Konin, 8. XI.2017

Inauguracja Roku Ekologicznego pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego odbyła się 8 listopada 2017 r. w Sali konferencyjnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

Działanie i myślenie we współczesnej szkole - Kartuzy 23.X.2017

W dniu 23 października 2017 r. odbyła się w Kartuzach konferencja dla nauczycieli wszystkich etapów nauczania.

Celem konferencji była prezentacja atrakcyjnych metod inspirowania uczniów do poszukiwania badawczego, stawiania pytań, formułowania wniosków.

Staż naukowy w Norweskim Instytucie Badań Powietrza (Norwegian Institute of Air Research – NILU) Kieller k/Oslo 20-23.03.2017 i 18-21.09.2017

NILU prowadzi badania naukowe dzięki którym wyjaśnia: procesy i skutki zmiany klimatu, skład atmosfery, jakość powietrza oraz zagrożenia ze strony substancji niebezpiecznych. Działania NILU obejmują także zwiększanie świadomości społecznej na temat zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska.

60. Zjazd PTChem – Wrocław 17-21.IX.2017

60. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbył się w dniach 17-21 września 2017 r. we Wrocławiu, stanowił doniosłe wydarzenie naukowe, które szerokim echem odbiło się w kraju i za granicą. Hasłem wiodącym tegorocznej konferencji była „Chemia w mieście spotkań". Obecność na Zjeździe światowej sławy chemików zajmujących się zagadnieniami z różnych obszarów tej nauki i wygłoszone przez nich wykłady uświetniły i nadały wysoką rangę temu naukowemu przedsięwzięciu. 

XXIV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Ochrona Środowiska na Studiach Przyrodniczych” – Gdynia 5-7.IX.2017

W dniach 5-7 września 2017 roku odbyła się XXV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Ochrona Środowiska na Studiach Przyrodniczych" w Gdyni-Cetniewie-Helu.

15th International Conference on Environmental Science and Technology Rhodes ‒ Grecja, Rodos, 31.08 - 02.09.2017

W dniach 31.08 do 2.09.2017 na greckiej wyspie Rodos odbyła się 15. Międzynarodowa Konferencja na temat Technologii i Nauki o Środowisku (15th International Conference on Environmental Science and Technology – CEST 2017).

XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowym „Edukacja Jutra” – Zakopane, 18-20.VI.2017

W dniach 18-20.06.2018 r. odbyło się XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowym „Edukacja Jutra" w Zakopanem w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „HYRNY". Organizatorem tego wydarzenia naukowego jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

XVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii pod hasłem „Warto wiedzieć więcej” – Dobieszków 15-17.VI.2017

XVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii jest cykliczną konferencją organizowaną co dwa/trzy lata przez sekcję Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Głównymi uczestnikami konferencji są nauczyciele chemii (w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych), nauczyciele akademiccy z zakresu dydaktyki chemii oraz nauczyciele przyrody (w szkołach ponadgimnazjalnych).

Podnoszenie poziomu kształcenia ogólnego i budowanie szkolnej społeczności uczącej się - Barcin, 2.VI.2017

Naczelnym efektem projektu jest modyfikacja metodyki nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, podniesienie poziomu nauczania tych przedmiotów, a także zwiększenie uczniowskiego zainteresowania tymi przedmiotami. Zadanie to jest realizowane poprzez kształcenie wyprzedzające, którego istotą jest aktywne organizowanie i przyswajanie wiadomości przez uczniów przed lekcją w procesie samodzielnego zbierania informacji, a także przez poszukiwanie odniesień we własnej dotychczasowej wiedzy w związku z tematem, który ma być ostatecznie omawiany na lekcji.

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Dydaktyk Szczegółowych „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych”, Gdańsk 21-22.V.2017

Z inicjatywy Zespołu Dydaktyki przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz we współpracy z Zakładem Badań nad Dzieciństwem i Szkołą Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowano w Gdańsku, w dniach 21-22 maja 2017 roku, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych".

Cykl wykładów oraz warsztatów laboratoryjnych na zaproszenie Tallinn University of Technology, Estonia 15-20.05.2017

W ramach programu Erasmus+, na zaproszenie Tallinn University of Technology, przedstawiłem cykl wykładów pt: Advanced Oxidation Processed in water and waste water treatment. Wykłady dotyczyły zastosowania zaawansowanych technik utleniania w procesie uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.