dr Piotr Jagodziński

 

Adres:
Zakład Dydaktyki Chemii, Wydziału Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89b
61-614 Poznań
pokój: 2.20


Kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 61 82916001984 praca magisterska: „Realizacja filmów edukacyjnych z zakresu dydaktyka chemii"
1984 asystent w Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydziału Chemii UAM
1999 praca doktorska: „Badanie wpływu struktury instrukcji eksperymentów na efektywność kształcenia chemicznego na wszystkich poziomach edukacyjnych"
2000 adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydziału Chemii UAM

 


Funkcje pełnione w UAM

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii UAM do spraw praktyk przedmiotowo-metodycznych z chemii – od 1985 r.
 • Stanowisko koordynatora projektu Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy z studentami chemii POKL.03.03.02. 061/10, od 2010 r.
 • Stanowisko koordynatora projektu Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej POKL 03.03.02-00-006/11, od 2011 r.

Działalność w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne –Sekcja Dydaktyki Chemii

Działalność w ramach grantów

 • Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy z studentami chemii POKL.03.03.02. 061/10, projekt innowacyjny, koordynator projektu
 • Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej POKL 03.03.02-00-006/11, projekt innowacyjny, koordynator projektu
 • Opracowanie i realizacja Multimedialnego Pakietu Eksperymentów Chemicznych oraz badania zakresu jego wykorzystania w różnych strategiach kształcenia zdalnego i stacjonarnego, NN204 001536, 2009-2012, projekt badawczy, wykonawca pakietu filmów
 • „e-Akademia Przyszłości", projekt innowacyjny, POKL 03.03.04.-00-129-/08-00 wykonawca pakietu filmów
 • „Uczeń online", projekt innowacyjny, POKL 03.03.04-00-154/09, wykładowca

 


 • Tokyo Uniwersity of Science, Department of Organic Chemical Education, Tokyo 2008
 • Charles University, Faculty of Science, Praga 2007, 2009, Czechy
 • Hradec Kralove University, Faculty of Chemistry, Hradec Kralove 2010, 2011 Czechy

 


 • opracowanie i wydanie książki „Aspekty metodyczne eksperymentów chemicznych", Sowa, Warszawa 2013
 • opracowanie i wydanie przewodnika metodycznego „Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej", Sowa, Warszawa 2012
 • opracowanie i wydanie książki „Zadania laboratoryjne w kształceniu podyplomowym nauczycieli chemii", Sowa, Warszawa 2012, podyplomowym nauczycieli
 • przeprowadzenie wykładu z zakresu eksperymentu chemicznego w ramach Nocy Naukowców 2012
 • opracowanie i wydanie przewodnika metodycznego „Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii", Sowa, Poznań 2011
 • opracowanie i wydanie dwóch książek z eksperymentami chemicznymi w języku angielskim „Experiment in chemical education part 1, Experiment in chemical education part 2" na potrzeby realizacji wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w ramach programu REASMUS Teaching Staff Mobility, finansowanego przez Unię Europejską, dotyczącego wymiany kadry naukowo-dydaktycznej pomiędzy europejskimi szkołami wyższymi
 • wydanie unikatowych w skali światowej płyt DVD z filmami edukacyjnymi przedstawiającymi przebieg eksperymentów chemicznych z obudową metodyczną specjalnie dla uczniów z dysfunkcją słuchu i mowy „Chemia w świecie ciszy, Sole" i „Chemia w świecie ciszy, Alkany, alkeny i alkiny"
 • pokazy eksperymentów chemicznych z obudową metodyczna dla nauczycieli oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • pozyskanie i koordynowanie innowacyjnymi projektami finansowanymi przez Unię Europejską: „Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy z studentami chemii" oraz „Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej" mającymi na celu przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela chemii i przyrody, wypracowanie standardów realizacji praktyk z chemii i przyrody, doposażenie szkół Poznania w niezbędne środki dydaktyczne do prowadzenia procesu edukacyjnego.
 • strona internetowa www.eksperymentychemiczne.pl, zawierająca 100 multimedialnych instrukcji eksperymentów chemicznych z opracowaniem metodycznym dla uczniów i nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych

 


Rodzaj prowadzonych zajęć na UAM:

 • Ćwiczenia laboratoryjne Eksperyment chemiczny studia I stopnia
 • Ćwiczenia laboratoryjne Eksperyment chemiczny studia II stopnia
 • Ćwiczenia laboratoryjne Dydaktyka Chemii II studia II stopnia
 • Seminaria z Bezpieczna praca w laboratorium chemicznym studia I stopnia
 • Ćwiczenia laboratoryjne Dydaktyka Chemii – studia podyplomowe dla nauczycieli organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na Wydziale Chemii

Opracowanie nowych metod i materiałów dydaktycznych

 • Skrypt do kształcenia chemicznego na podyplomowych studiach dla nauczycieli
 • Książka „Aspekty metodyczne eksperymentów chemicznych" dla studentów odbywających praktyki pedagogiczne z chemii w ramach projektu Unii Europejskiej
 • Przewodniki metodyczne do realizacji praktyk pedagogicznych z chemii i przyrody
 • Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu praktyk pedagogicznych z chemii i przyrody wspartego zdalnym systemem kształcenia (platforma OpenOLAT)
 • płyty DVD z zarejestrowanymi multimedialnymi instrukcjami eksperymentów chemicznych dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z dysfunkcją słuchu i mowy

Organizacja konferencji naukowych

 • VIII Środowiskowa Konferencja Naukowa Chemików, Poznań, UAM Poznań, 2006
 • IX Konferencja Dydaktyków Chemii, Nowe wyzwania dydaktyki chemii, Ciążeń 2008
 • XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Boszkowo 2009
 • XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Będlewo 2012

Pokazy eksperymentów chemicznych

 • Organizator pokazów eksperymentów chemicznych z obudową metodyczna dla uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w latach 2000 -2013
 • Noc Naukowców na Wydziale Chemii UAM, prezentacja eksperymentów chemicznych dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych
 • promocja Wydziału Chemii UAM w ramach Drzwi Otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • wykłady i pokazy eksperymentów chemicznych dla uczniów biorących udział w projekcie Unii Europejskiej Uczeń Online

Nagrody

 • 2011- Nagroda Rektora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wydanie dwóch książek z eksperymentami w języku angielskim
 • 2009 – Nagroda Rektora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
 • 2011 – Nagroda Rektora za osiągnięcia w pracy organizacyjnej
 • 2011 – Nagroda Rektora za umiejętność pozyskania projektów badawczych
 • 2010 – Nagroda Rektora za osiągnięcia w pracy organizacyjnej związanej z projektami badawczymi

 

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.