Podstawy chemii dla geografów

Przedmiot realizowany dla studentów II roku kierunku Geografia w wymiarze:
20 godzin wykładów oraz 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

I. Informacje ogólne

 1. Rodzaj modułu kształcenia
  obowiązkowy dla bloku pedagogicznego
 2. Kierunek studiów
  geografia
 3. Poziom studiów
  I stopień
 4. Rok studiów
  II rok
 5. Semestr – zimowy lub letni
  zimowy
 6. Rodzaje zajęć lub liczba godzin
  wykłady – 20h; laboratoria – 30h
 7. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mailowy wykładowcy/osób prowadzących zajęcia
  Robert Wolski, doktor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  Grzegorz Krzyśko, doktor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
 8. Język wykładowy
  polski

II. Informacje szczegółowe

Cele modułu kształcenia

 • zapoznanie z budową atomu oraz układu okresowego pierwiastków chemicznych
 • zapoznanie z typami wiązań chemicznych, oddziaływań międzycząsteczkowych (wpływ typu wiązania chemicznego na właściwości substancji i związków chemicznych)
 • zapoznanie z podstawową systematyką związków chemicznych – tlenki, kwasy, wodorotlenki i sole.
 • zapoznanie z podstawowymi pojęciami stechiometrii chemicznej
 • zapoznanie z procesami utleniania-redukcji
 • zapoznanie z reakcjami chemicznymi zachodzącymi w roztworach wodnych
 • charakterystyka wybranych pierwiastków chemicznych i ich związków
 • zapoznanie z podstawami chemii organicznej
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym
 • kształcenie umiejętności projektowania i wykonywania eksperymentów chemicznych
 • rozwijanie zdolności formułowania wniosków na podstawie właściwie dokonanych obserwacji przebiegu eksperyment
 • eksperymenty chemiczne w małej skali

 

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.