Eksperyment chemiczny I

Przedmiot realizowany w wymiarze 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.
Zajęcia obowiązkowe dla studentów specjalności Chemia i Przyroda, fakultatywne dla wszystkich studentów Wydziału Chemii, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, którzy realizują blok pedagogiczny.

I. Informacje ogólne

 1. Rodzaj modułu kształcenia
  obowiązkowy dla studentów, którzy wybrali drugą część bloku pedagogicznego
 2. Kierunek studiów
  Chemia
 3. Poziom studiów
  I i II stopień
 4. Rok studiów
  III rok i I rok studiów II stopnia (fakultet)
 5. Semestr – zimowy lub letni
  zimowy
 6. Rodzaje zajęć lub liczba godzin
  wykład – 15h, ćwiczenia laboratoryjne – 30h
 7. Liczba punktów ECTS
  5
 8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mailowy wykładowcy/osób prowadzących zajęcia
  Hanna Gulińska, profesor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
  Piotr Jagodziński, doktor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
 9. Język wykładowy
  polski

II. Informacje szczegółowe

Cele modułu kształcenia

 • zapoznanie z rolą eksperymentów chemicznych w procesie kształcenia i zasadami prezentacji (sztuka prezentacji)
 • zapoznanie ze znaczeniem eksperymentów w rozwiązywaniu zadań laboratoryjnych
 • kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów laboratoryjnych poprzez eksperyment i metodę eksperymentalną
 • kształcenie umiejętności samodzielnego projektowania eksperymentów chemicznych (stawianie hipotez i ich weryfikacja)
 • wyrabianie umiejętności formułowania właściwych wniosków na podstawie obserwacji z przebiegu doświadczenia
 • zapoznanie z podstawami bezpiecznej pracy podczas wykonywania eksperymentów chemicznych (wiedza, praktyka i przepisy prawne; błędy, pomyłki i pierwsza pomoc)
 • doskonalenie sztuki komunikacji, techniki w prezentacji oraz wykorzystania komputera w prezentacji
 • gry dydaktyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy laboratoryjnej
 • zadania stwarzające okazję do refleksji i oceny własnych postaw i zachowań, a także oceny postaw i zachowań innych

 

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.