Publikacje 2015

Rozdziały w monografiach naukowych w języku angielskim

 1. Bartoszewicz M., E-learning in higher education in practice, [in:] IT tools - Good Practice of Effective Use in Education. [Editor] E. Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio-Noa, Katowice-Cieszyn, 2015, 408 p., pp 353-360. ISBN 978-83-60071-82-3
 2. Jagodziński P., Wolski R., Remote learning system in preparing student to become teachers, [in:] IT tools - Good Practice of Effective Use in Education. [Editor] E. Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio-Noa, Katowice-Cieszyn, 2015, 408 p. ISBN 978-83-60071-82-3

Rozdziały w monografiach naukowych w języku polskim

 1. Gulińska H., Wizualizacja w e-nauczaniu, [w:] Człowiek – Media – Edukacja, [red.] J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał, Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza 2015, ISBN 978-83-64927-39-3, s. 82-93
 2. 2. Gulińska H., Bartoszewicz M., Przykład scenariusza lekcji chemii metodą wyprzedzającą z perspektywy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, [w:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, [red.] D. Siemieniecka, Wyd. UMK, Toruń 2015, ISBN 978-83-231-3387-2, s. 399-418
 3. Bartoszewicz M., Gulińska H., Rola mobilnych technologii w nauczaniu, [w:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, [red.] D. Siemieniecka, Wyd. UMK, Toruń 2015, ISBN 978-83-231-3387-2, s. 289-306
 4. Jagodziński P., Wolski R., Aspekty historyczne technik rejestracji obrazu z uwzględnieniem eksperymentów chemicznych [w:] Co w dydaktykach nauk przyrodniczych ocalić od zapomnienia?, red. M. Nodzyńska et all, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2015, s. 196-206
 5. Krzyśko G., Bartoszewicz M., Czy w dobie cyfryzacji edukacji jest miejsce na eksperyment przyrodniczy? [w]: Co w dydaktykach nauk przyrodniczych ocalić od zapomnienia?, red. M. Nodzyńska, W. Kopek-Putały, Wyd. UP w Krakowie, Kraków 2015 ISBN 978-83-7271-967-6, s. 246-258
 6. Bartoszewicz M., Gulińska H., Możliwość wykorzystania podręcznika Mobilna chemia w nauczaniu – uczeniu się zgodnie ze strategią nauczania wyprzedzającego (odwróconej klasy), [w:] Z chemią ku przyszłości, red. R.M. Janiuk, Wyd. UMCS, Lublin 2015, ISBN 978-83-7784-693-63, s. 107-126
 7. Krzyśko G., Chemia reklamy na lekcjach przyrody w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Z chemią ku przyszłości", red. R. M. Janiuk, Wyd. UMCS, Lublin 2015, ISBN 978-83-7784-693-3, s. 127-142
 8. Bartoszewicz M., Gulińska H., Nauczanie wyprzedzające oraz indywidualizacja nauczania-uczenia się chemii na przykładzie korzystania z zasobów Mobilna chemia – Woda i roztwory wodne, red. I. Maciejowska, Wyd. UJ, Kraków 2015 (w druku)
 9. Krzyśko G., Gdzie szukać inspiracji do lekcji przyrody w szkole ponadgimnazjalnej? w monografii pod redakcją I. Maciejowskiej, Wyd. UJ Kraków, (w druku)

Skrypty /podręczniki akademickich i szkolne

 1. Gulińska H., Bartoszewicz M, Mobilna chemia, wyd. Edukacja medialna, rozdziały 3-4, Wrocław 2015
 2. Bartoszewicz M., Chemia, Świat pod lupą, klasa 1 gimnazjum, e-podręcznik do kształcenia ogólnego, rozdział 1, red. Gulińska H., UP Wrocław 2015, ISBN 978-83-64915-66-6
 3. Bartoszewicz M., Chemia, Świat pod lupą, klasa 2 gimnazjum, e-podręcznik do kształcenia ogólnego, rozdział 4, 6, red. Gulińska H., UP Wrocław 2015, ISBN 978-83-64915-67-36
 4. Bartoszewicz M., Chemia, Świat pod lupą, klasa 3 gimnazjum, e-podręcznik do kształcenia ogólnego, rozdział 8, red. Gulińska H., UP Wrocław 2015, ISBN 978-83-64915-68-0
 5. Gulińska H., Bartoszewicz M., Mobilna chemia część 4. i 5., Multiedukacja, Wrocław 2015

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.