Publikacje 2013

Monografie naukowe w języku polskim

 1. Gulińska H. Bartoszewicz M., Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu chemii, Wyd. Sowa, Warszawa 2013, ss. 550, IBNN 978-83-89723-99-9
 2. Jagodziński P., Wolski R., Aspekty metodyczne eksperymentów chemicznych, Wyd. Sowa, Warszawa 2013, ISBN 978-83-60660-96-6, wersja drukowana i elektroniczna

Rozdziały w monografiach w języku angielskim

 1. Gulińska H., A textbook without pages? Int. J. Cont. Engineering Education and Life-Long Learning, Vol. 24, No. 1, 2014, pp. 35-52
 2. Gulińska H., It as a manner of Developing scientific Thinking, e-Learning & Lifelong Learning, monograph Scientific Editor E. Smyrnova-Trybulska, 2013, s. 77-89, ISBN 978-83-60071-66-3
 3. Dylak S., Gulińska H., Advance Learning Strategy: the Teacher as the Architect of a Student's Knowledge, Computers in Education, Toruń 2013, SP 142-143, ISBN 978-83-231-3095-6
 4. Bartoszewicz M., Flipped Classroom – Chemistry on the Educational Platform College of Science, e-Learning & Lifelong Learning, monograph Scientific Editor E. Smyrnova-Trybulska, 2013, s. 313-329, ISBN 978-83-60071-66-3
 5. Krzyśko G., Scent – the Future of e-learning, e-Learning & Lifelong Learning, monograph Scientific Editor E. Smyrnova-Trybulska, 2013, s. 545-553, ISBN 978-83-60071-66-3
 6. Jagodziński P., Wolski R., Kinect and new opportunities of learning experimenting abilities in a virtual chemistry laboratory, [w:] Sucasnost a perspektyivy didaktiky chemie III, Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica 2013
 7. Jagodziński P., Wolski R., Chemical experiment in study the impact of different substances on water life, [w:] Wpływ wybranych związków chemicznych na organizmy żywe, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Biologii, Kraków 2013

Rozdziały w monografiach naukowych w języku polskim

 1. Gulińska H., Bartoszewicz M., Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela, e-Mentor 4 (51) 2013, pp. 44-49, ISSN 1731-6758
 2. Gulińska H., e-podręcznik, czyli nowa jakość w polskim szkolnictwie, Informatyka w edukacji, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń 2013, pp. 204-215, ISBN 978-83-231-3105-2
 3. Gulińska H., Miejsce i rola podręczników elektronicznych w nowym systemie kształcenia, Edukacja jutra. Role nauczyciela w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013, pp. 147-159, ISBN 978-83-61-991-94-6
 4. Bartoszewicz M., Tablica interaktywna i urządzenia mobilne jako przykład zastosowania TI w nauczaniu chemii w szkole ponadgimnazjalnej, Informatyka w edukacji, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń 2013, pp. 215-224, ISBN 978-83-231-3105-2
 5. Bartoszewicz M. E-learning jako forma wspomagania kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, Edukacja jutra. Role nauczyciela w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013, pp. 237-248, ISBN 978-83-61-991-94-6
 6. Gulińska H., Wojciechowska-Gertig A., Wołowiec T., Multimedialny Leksykon Eksperymentów chemicznych inspiracją do podejmowania działań na rzecz nauczania przedmiotów przyrodniczych przez dociekanie i badanie naukowe, Wyd. ESTABLISH, Kraków 2013, s. 110-123, ISBN 978-83-921505-2
 7. Gulińska H., Bartoszewicz M., Strategia kształcenia wyprzedzającego, Scenariusze zajęć w systemie nauczania wyprzedzającego, [w:] Dylak S. (red.), wyd. OFEK, Poznań 2013, ISBN 83-918-407-6-x
 8. Gulińska H., Bartoszewicz M., e-nauczyciel przyrody, Scenariusze zajęć z przyrody i chemii, [w:] Dziubalska-Kołaczyk K. (red.), Boulder Language, Technologies Poznań 2013
 9. Bartoszewicz M., Gulińska H., Nauczanie, uczenie się chemii z wykorzystaniem doświadczeń domowych SSC oraz TI jako kształtowanie badawczego sposobu myślenia, Człowiek_Media_Edukacja, UP, Kraków 2013, s. 35-48, ISBN 978-83-7271-832-7
 10. Jagodziński P., Wolski R., Platforma OpenOLAT i jej zastosowanie w przygotowaniu studentów do zawodu nauczyciela przedmiotów przyrodniczych, [w:] Uczyć się będąc połączonym, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń 2013, pp.227-235, ISBN 978-83-231-3105-2

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.