Publikacje 2012

Monografie naukowe w języku polskim

 1. Gulińska H., Kuśmierczyk K., Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Po prostu Chemia , WSiP, Warszawa 2012, 1-255
 2. Gulińska H., Kuśmierczyk K., Multibook. Interaktywny podręcznik multimedialny dla nauczyciela Po prostu Chemia , WSiP, Warszawa 2012 (pendrive)
 3. Gulińska H., Kuśmierczyk K., Kowalik E., Poradnik nauczyciela do podręcznika dla 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych Po prostu Chemia, WSiP, Warszawa 2012, 1-280
 4. Gulińska H., Panek D., Sporny Ł., Chemia Mini-Lab, Zeszyt do doświadczeń z chemii w małej skali, WSiP, Warszawa 2012
 5. Gulińska H., Panek D., Sporny Ł., Mini-Lab, Zestaw do doświadczeń z chemii w małej skali , WSiP, Warszawa 2012
 6. Gulińska H., Bartoszewicz M., Miranowicz M., Miranowicz N., Jagodziński P., Wolski R., Wołowiec T., Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych, Poznań-Warszawa 2012 (płyta DVD)
 7. Gulińska H., Bartoszewicz M., Chemia nieorganiczna – jednostki e-lerningowe, WSiP, Warszawa 2012
 8. Gulińska H., Smolińska J., Multibook – interaktywny podręcznik multimedialny Ciekawa Chemia 1, WSiP, Warszawa 2011(pendrive)
 9. Gulińska H., Smolińska J., Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum Ciekawa Chemia 1, WSiP, Warszawa 2011
 10. Gulińska H., Smolińska J., Poradnik nauczyciela do podręcznika Ciekawa Chemia 1, WSiP, Warszawa 2011
 11. Gulińska H., Smolińska J., Multibook – interaktywny podręcznik multimedialny Ciekawa Chemia 2, WSiP, Warszawa 2011(pendrive)
 12. Gulińska H., Smolińska J., Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum Ciekawa Chemia 2, WSiP, Warszawa 2012
 13. Gulińska H., Smolińska J., Poradnik nauczyciela do podręcznika Ciekawa Chemia 3, WSiP, Warszawa 201
 14. Gulińska H., Smolińska J., Multibook – interaktywny podręcznik multimedialny Ciekawa Chemia 2, WSiP, Warszawa 2011(pendrive)
 15. Gulińska H., Smolińska J., Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum Ciekawa Chemia 3, WSiP, Warszawa 2012
 16. Gulińska H., Smolińska J., Poradnik nauczyciela do podręcznika Ciekawa Chemia 3, WSiP, Warszawa 201

Rozdziały w monografiach w języku angielskim

 1. Gulińska H., Polish Education Reform and resulting Changes In Process of Chemical Education, Chemistry Education and Sustainability In the Global Age, Wyd. Springer, 2012, 15-24
 2. Bartoszewicz M., Key Competence in chemistry Teaching Using Blended-Learning Method, E-learning for Societal Needs, University of Silesia, Katowice-Cieszyn 2012, 421-436
 3. Gulińska H., Multibook, an Elektronic Book, CnS – La chimica nella ScuolaXXXIV-3, Rzym 2012, 145-150
 4. Bartoszewicz M., ICT in chemistry teaching on various levels of education, CnS – La chimica nella ScuolaXXXIV -3, Rzym 2012, 40-45
 5. Gulińska H., Multibooks and minilabs in new Polish school, University of Hradec Králové, Faculty of Science, Hradec Králové 2012, 11-20
 6. Jagodziński P., Wolski R., The role of chemistry experiments in the new core curriculum for high school, University of Hradec Králové, Faculty of Science, Hradec Králové 2012, 29-36
 7. Jagodziński P., Wolski R., Mistakes committed in the technicians of the laboratory work while experimenting, [w:] Błędy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2012, 50-53
 8. Jagodziński P., Wolski R., Chemical experiment and mobile electronic devices, [w:] Innowacja treści i metod nauczania w przedmiotach przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2012, 38-41
 9. Jagodziński P., Wolski R., Modern strategies of school apprenticeschip students of natural directions assisted by internet learning system within the framework of the European Union project [w:] Chemistry Education in the Light of the Research, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2012, 63-67
 10. Paulina Błażejewska-Hadyniak, Agnieszka Michalska, Renata Mikołajczyk-Szwaczkowska, Rafał Polowczyk, Marta Wawrzyniak, Jagodziński P., Wolski R., Researches in to the causes of chosing the extendet matriculation examination in chemistry among secondary school pupils of biological and chemical profile [w:] Chemistry Education in the Light of the Research, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2012, 68-70
 11. Jagodziński P., Wolski R., Methodology of films preparation and educational research with deaf-mute and hard of hearing students in the field of chemistry [w:] Chemistry Education in the Light of the Research, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2012, 71-74


Rozdziały w monografiach naukowych w języku polskim

 1. Gulińska H., Nauczyciel i uczeń w świetle nowej podstawy programowej – nowe kierunki, nowe wyzwania, Nie boimy się Chemii, Wyd. PG, Gdańsk 2012, 45-49
 2. Gulińska H., O tym, jak awatar wspomaga nauczanie przedmiotów przyrodniczych, Informatyka w edukacji. W drodze do e-nauczyciela, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, 167-173
 3. Bartoszewicz M., E-nauczanie przedmiotowe na przykładzie chemii, Informatyka w edukacji. W drodze do e-nauczyciela, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, 113-118
 4. Gulińska H., Innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych, czyli projekt Kolegium Śniadeckich [w:] Dydaktyka chemii w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 85- 100
 5. Gulińska H., Multibook nowym narzędziem nauczyciela [w:] Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 185-196
 6. Gulińska H., Wojciechowska-Gertig A., Elektroniczny zeszyt ćwiczeń [w:] Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 197-206
 7. Gulińska H., Wołowiec T., Multimedialny leksykon eksperymentów chemicznych w nauczaniu chemii [w:] Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 207- 217
 8. Bartoszewicz M., Reforma edukacji – „nowy" uczeń i nauczyciel (chemii) w szkole ponadgimnazjalnej [w:] Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 219- 230
 9. Gulińska H., Elektroniczne rozwiazania wspomagające naukę chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, Człowiek Media Edukacja, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2012, 153- 173
 10. Bartoszewicz M., Multimedialne wspomaganie procesu nauczania – uczenia się chemii w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, Człowiek Media Edukacja, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2012, 37-52
 11. Gulińska H., Nauczyciel i uczeń w świetle nowej podstawy programowej dla gimnazjum i liceum – nowe kierunki, nowe wyzwania, Kognitywistyka i media w edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 2011, 143-155
 12. Jagodziński P., Wolski R., Współczesne media i eksperyment chemiczny [w:] Media, Edukacja, Kultura. W stronę edukacji medialnej., Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, Poznań 2012, 371-385
 13. Jagodziński P., Wolski R., Zastosowanie platformy zdalnego kształcenia OLAT do realizacji szkolnych praktyk zawodowych studentów kierunków przyrodniczych [w:] Dydaktyka chemii w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 137-145
 14. Jagodziński P., Wolski R., Eksperyment w nowej podstawie programowej chemii. IV etap kształcenia [w:] Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacji, Wyd. Sowa, Poznań 2012, 127-138

Publikacje w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. Jagodziński P., Wolski R., Assesing the Educational Effectiveness of Film of Chemical Experiments for Educating Deaf-Mute Junior High and High School Students, J.Chem.Educ, 2012,89,1122-1127

Publikacje w innych czasopismach wymienionych w części B wykazu ministra

 1. Jagodziński P., Wolski R., Research into the educational effectiveness of a web-based textbook in the teaching of chemical experimentation, Journal of science education,2012, N°1,Vol. 13,9-12

Przewodniki metodyczne

 1. Jagodziński P., Wolski R., Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej, Wyd. Sowa, Warszawa 2012
 2. Jagodziński P., Wolski R., Zadania laboratoryjne w kształceniu podyplomowym nauczycieli chemii, Wyd. Sowa, Warszawa 2012

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.