Projekt ETOS

Projekt E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego zakładał stworzenie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotów przyrodniczych (w zakresie chemii, fizyki, biologii w szkołach gimnazjalnych oraz przyrody w szkołach podstawowych) opartego na technice modelowania dialogów w klasie Questioning the Author oraz platformie e-learningowej BLT VHT na której osadzone zostały materiały dydaktyczne multimedialne wykonane w technologii Flash.

Głównym celem projektu E-nauczyciel przyrody było zwiększenie zainteresowania uczniów nauką chemii, fizyki, biologii i przyrody, a w rezultacie zachęcenie ich do kontynuacji kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Celami szczegółowymi projektu były:

  • zmiana podejścia nauczycieli do procesu nauczania z transmisyjnego do konstruktywistycznego,
  • rozbudzenie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi,
  • zmiana podejścia uczniów do nauk przyrodniczych z postaci encyklopedycznej do analitycznej,
  • przejście z pojmowania nauk przyrodniczych, humanistycznych oraz zdolności informacyjnych jako oddzielnych nauk do rozumienia nauki jako wielomodułowej i interdyscyplinarnej całości.
  • rozwijanie umiejętności kluczowych...

Załączniki


Projekt ETOS był realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z firmą Boulder Language Technologies z USA. Kierownikami i koordynatorami projektu byli prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. Ronald Cole oraz mgr Dawid Pietrala. Projekt finansowany był z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL (priorytet III, nr konkursu 4/POKL/2009).

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.