Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych

Zespół autorów pod kierunkiem H. Gulińskiej
Bartoszewicz M., Jagodziński P. Wolski R.,
Miranowicz N., Miranowicz M.,

Stocki M., Wołowiec T.

Nowa podstawa programowa wdrażana w szkołach od 2009 r. kładzie znacznie większy nacisk na eksperyment i praktyczne zastosowanie wiadomości. Nowy kierunek w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych został określony już w ogólnych celach kształcenia. Na poziomie gimnazjum: „Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi; projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne" oraz „Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych; zna związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne." Na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej jeszcze dobitniej określono kształcenie w kierunku stosowania nabytej wiedzy w sytuacjach problemowych: „Uczeń zdobywa wiedzę chemiczną w sposób badawczy – obserwuje, sprawdza, weryfikuje, wnioskuje i uogólnia; wykazuje związek składu chemicznego, budowy i właściwości substancji z ich zastosowaniami; posługuje się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym w kontekście dbałości o własne zdrowie i ochrony środowiska naturalnego"1. Szczegółowy zakres eksperymentów, które uczeń powinien obejrzeć czy to w formie pokazu nauczycielskiego, czy praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych, ujęty został w kolejnych punktach poszczególnych działów podstawy.

Mając powyższe na uwadze oraz niejednokrotnie niekorzystne dla prowadzenia szerszych prac eksperymentalnych (pokazów, eksperymentów uczniowskich, kółka chemicznego) warunki szkolne (znikome niekiedy zaplecze laboratoryjne oraz liczebne klasy) przygotowano produkt (środek dydaktyczny), określony dalej jako Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych2, zawierający różnorodne materiały wizualne, przeznaczone do wspomagania kształcenia chemicznego zgodnego z wymogami nowej reformy edukacji. Leksykon został zapisany na płycie DVD i przekazany tym nauczycielom, którzy korzystają z podręcznika do I klasy szkoły ponagimnazjalnej Po prostu. Chemia, WSiP 20123. Przygotowany Leksykon daje możliwość wszystkim potencjalnym użytkownikom łatwego dostępu do bogatej filmoteki eksperymentów chemicznych oraz kompatybilnego z nią zbioru interaktywnych animacji procesów chemicznych, jak również możliwość wykonywania różnego rodzaju zadań diagnozujących wiedzę i umiejętności w danym zakresie. Można przypuszczać, że tak przygotowany produkt może:

  • stanowić nowoczesną pomoc dla wszystkich nauczycieli chemii i przedmiotów pokrewnych oraz ich uczniów.
  • być stosowany w nauczaniu prowadzonym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, w tym również w sytuacji zdalnego połączenia tablic umieszczonych w kilku ośrodkach w Polsce,.
  • być wykorzystany w systemie kształcenia zdalnego w ramach kursów prowadzonych metodą e-learningu oraz b-learningu.

Struktura i przeznaczenie Multimedialnego Leksykonu Eksperymentów Chemicznych

Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych stanowi kompendium ilustrowanej w interesujący sposób wiedzy obejmującej zagadnienia sześciu działów tematycznych opisanych w nowej podstawie programowej nauczania chemii dla I klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Są to: Mineralne Skarby Ziemi, Chemia w rolnictwie, Chemia, a nasze zdrowie, Chemia opakowań i odzieży, Chemia środków czystości, Energia dzisiaj i jutro...

Załącznik:

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.