Podręcznik Mobilna chemia

Mobilna Chemia to multimedialny podręcznik przeznaczony do wspomagania procesu nauczania-uczenia się chemii w szkole podstawowej. Ta e-książka można być odtwarzana na urządzeniach mobilnych jak komputer, smartfon i tablet. Aplikacja współpracuje bez zarzutu ze wszystkimi dostępnymi systemami operacyjnymi. Takie rozwiązanie umożliwia indywidualne dopasowanie tempa pracy badawczej ucznia do jego indywidualnych potrzeb.

Projekt Kolegium Śniadeckich

Projekt Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych to propozycja dla nauczycieli i uczniów, aby myśleć o edukacji w sposób nowatorski, projektowy i wyprzedzający. Liderem projektu jest Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (kierownik: Leszek Duda); a partnerem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do projektu UAM powołał zespół interdyscyplinarny z Wydziału Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Matematyki pod kierownictwem wybitnego pedeutologa prof. Stanisława Dylaka.

Projekt ETOS

Projekt E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego zakładał stworzenie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotów przyrodniczych (w zakresie chemii, fizyki, biologii w szkołach gimnazjalnych oraz przyrody w szkołach podstawowych) opartego na technice modelowania dialogów w klasie Questioning the Author oraz platformie e-learningowej BLT VHT na której osadzone zostały materiały dydaktyczne multimedialne wykonane w technologii Flash


Projekt ETOS był realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z firmą Boulder Language Technologies z USA. Kierownikami i koordynatorami projektu byli prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. Ronald Cole oraz mgr Dawid Pietrala. Projekt finansowany był z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL (priorytet III, nr konkursu 4/POKL/2009).

Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych

Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych stanowi kompendium ilustrowanej w interesujący sposób wiedzy obejmującej zagadnienia sześciu działów tematycznych opisanych w nowej podstawie programowej nauczania chemii dla I klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Są to: Mineralne Skarby Ziemi, Chemia w rolnictwie, Chemia, a nasze zdrowie, Chemia opakowań i odzieży, Chemia środków czystości, Energia dzisiaj i jutro.

Multimedialny leksykon eksperymentów chemicznych to uporządkowany w kolejności alfabetycznej zbiór 120 haseł wraz z odpowiednimi objaśnieniami obejmującymi właściwości oraz zastosowania substancji, a także procesów chemicznych i zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie. Użytkownik korzystając z tak przygotowanego Leksykonu ma możliwość łatwego poruszania się po sześciu modułach: Chemia w laboratorium, Chemia przed śniadaniem, Chemia za każdym rogiem, Chemia na tablicy, Chemia przez Internet, Chemia interaktywna, co pozwala systematyzować posiadaną wiedzę, utrwalać wiadomości w różnych strukturach logicznych, przyswajać nowe pojęcia w sposób ułatwiający ich zapamiętanie.

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.