Magistranci 2015

Tegoroczne prace magisterskie miały na celu przygotowanie materiałów do wstawienia na strony podręcznika do gimnazjum Mobilna chemia. Były to filmy, infografiki, rysunki i zdjęcia oraz interaktywne zadania różnego typu i o różnym stopniu trudności.

Anna Kordylewska: Podręcznik Mobilna chemia – filmy, infografiki i interaktywne zadania do działu Świat substancji i Łączenie się atomów

W ramach pracy zaprojektowano eksperymenty chemiczne, które wykorzystano podczas tworzenia filmów edukacyjnych. W sumie zarejestrowano i zmontowano 50 filmów. Równolegle dla każdego z opracowanych tematów przygotowano barwne infografiki oraz audycje radiowe, które uzupełniono o interaktywne zadania. Wszystkie wymienione powyżej pomoce dydaktyczne stanowią integralną część podręcznika do nauczania chemii w pierwszej klasie szkoły gimnazjalnej: Mobilna Chemia.
Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie stawianej hipotezy, że zaprojektowane i wykonane w ramach tej pracy pomoce dydaktyczne optymalizują proces nauczania-uczenia się i zwiększają jego skuteczność, poprawiając wyniki uzyskiwane przez uczniów i wpływając pozytywnie na rozwój uczącego się. Wyniki badań wskazują, że stosowanie technik multimedialnych daje lepsze rezultaty nauczania, w postaci: skrócenia czasu nauki, szybszego zrozumienia nauczanego materiału i redukcji kosztów kształcenia, wynikających z przyspieszenia procesu nauczania.
Magistrantka jest pomysłodawczynią strony wycinajigraj.pl, która cieszy się zainteresowaniem nauczycieli. Strona ta jest systematycznie uzupełniana o nowe gry. jest dostępna zarówno z poziomu zasobów internetu, jak i podręcznika „Mobilna chemia".

Magdalena Mikołajczak: Podręcznik Mobilna Chemia – grafika, eksperymenty chemiczne i gry edukacyjne

Celem pracy była obudowa graficzna treści pięciu rozdziałów podręcznika Mobilna Chemia. Przygotowanie tak wielu elementów podręcznika wymagało dobrej znajomości podstawy programowej, treści podręczników szkolnych i dołączonych do nich materiałów wizualnych oraz znajomości podstaw psychologii odbioru treści ujętych w obrazy. Przeprowadzone badania pedagogiczne potwierdzają iż przyjęte założenia spotkały się z uznaniem ze strony uczniów i nauczycieli.
Przygotowane elementy zostały włączone w strukturę podręcznika multimedialnego Mobilna chemia, który już z powodzeniem funkcjonuje w niektórych gimnazjach. Można powiedzieć, że szkoda iż studentka kończy swoje działanie w tym zakresie, gdyż jako współtwórca podręcznika mogłaby wykonać przyczynić się do jego powodzenia edukacyjnego, zdobywając jednocześnie kompetencje grafika i dydaktyka chemii.

Katarzyna Stirn: Podręcznik Mobilna chemia – filmy, infografiki i interaktywne zadania do działu Budowa materii oraz Gazy i ich mieszaniny

W ramach pracy przygotowano 47 filmów dydaktycznych, 14 infografik, 14 audycji radiowych i 103 zadania interaktywne. Wymienione multimedia zostały opracowane na potrzeby podręcznika Mobilna chemia. Można je znaleźć w działach tematycznych takich jak Budowa materii oraz Gazy i ich mieszaniny. Praca nad przygotowaniem tak wielu różnych elementów multimedialnych, wymagała od magistrantki szczegółowej analizy treści merytorycznych przygotowanych dla danego tematu w celu jego obudowy elementami multimedialnymi i interaktywnymi. Po napisaniu scenariuszy filmów następowała ich realizacja, podczas której magistrantka wykazała znaczącą znajomość chemii jako przedmiotu nauczania, ale również wyjątkowe zdolności reżyserskie. Otrzymany materiał filmowy po opatrzeniu go komentarzem lektora stanowi cenny środek dydaktyczny – poprawny merytorycznie i ciekawy wizualnie. Podobnymi walorami cechują się infografiki, które stanowią ciekawe i wyczerpujące kompendium wiedzy ucznia na poziomie I klasy gimnazjum. Przygotowane zadania z wykorzystaniem filmów i infografik stanowią autorski środek dydaktyczny, którego celem jest wspomaganie nauczania chemii nie tylko na poziomie gimnazjum, choć temu poziomowi nauczanie są dedykowane.

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.