Magistranci 2016

Tegoroczne prace magisterskie miały na celu przygotowanie materiałów do wstawienia na strony podręcznika do gimnazjum Mobilna chemia. Były to filmy, infografiki, rysunki i zdjęcia oraz interaktywne zadania różnego typu i o różnym stopniu trudności.

 

Jarosław Bruch: Mobilna chemia – badanie wpływu filmu dydaktycznego na przyrost wiedzy uczniów

Głównym celem pracy było przygotowane filmów do dwóch działów tematycznych podręcznika Mobilna chemia. Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów, którzy mogą z niego korzystać na komputerach stacjonarnych, ale również komputerach mobilnych, np. iPadach. Filmy dydaktyczne zawarte w podręczniku Mobilna Chemia przedstawiają eksperymenty chemiczne wymagane przez podstawę programową. Filmy zawdzięczają swoją jakość profesjonalnemu lektorowi oraz wysokiej klasy oprogramowaniu.

W ramach pracy przygotowano filmy dydaktyczne, które stanowić będą istotny element dwóch działów interaktywnego podręcznika Mobilna chemia:

  • do działu Zasady i kwasy przygotowano 40 filmów ilustrujących przebieg eksperymentów chemicznych (w tym 11 bez lektora) oraz filmy typu Khan Academy;
  • do działu Sole przygotowano 40 filmów ilustrujących przebieg eksperymentów chemicznych (w tym 9 bez lektora) oraz filmy typu Khan Academy.

Przygotowane w ramach pracy filmy dydaktyczne ułatwią zrozumienie i zapamiętanie przebiegu procesów chemicznych. Filmy typu Khan Academy wspierać będą samodzielne ćwiczenie umiejętności (np. zapisywania równań reakcji, interpretacji tabel chemicznych), a filmy bez lektora mobilizować będą do skupienia uwagi na samym obrazie, by następnie z jego pomocą przygotować komentarz lektora opisujący kolejne sceny filmu.

Celem pracy było również zbadanie efektywności przygotowanych materiałów filmowych.

Najwyższe wyniki osiągnęli wzrokowcy, natomiast kinestetycy oraz słuchowcy osiągnęli podobne rezultaty, co może być związane z miejscem wykonywania badań, gdyż eksperyment chemiczny został przeprowadzony przy stole laboratoryjnym, który był przeznaczony na 6 stanowisk badawczych, natomiast przy stole jednocześnie przebywało 12 osób w wyniku czego część uczniów miała utrudniony dostęp do aparatury.

Zastosowanie kart pracy spowodowało przyrost wiedzy u kinestetyków oraz u wzrokowców. Wysłuchanie audycji radiowej, zgodnie z przewidywaniami, wywołało największy przyrost wiedzy u uczniów wykazujących audialny styl uczenia się. Kinestetycy wbrew oczekiwaniom osiągnęli wysoki wynik, co wynika z kontekstu audycji radiowej. Treść tej audycji była elementem zadania interaktywnego, które wyraźnie wpłynęło na kinestetyków, mimo swojej prostoty i niewielkiej liczby bodźców (wpływających na kinestetyków).

Z informacji udzielonych przez ankietowanych wynika jednoznacznie, że największe zainteresowanie wykazali słuchowcy, co może świadczyć, iż informacje kanałem audio były dla nich łatwo przyswajalne. Wzrokowcy wykazali zainteresowanie niewiele wyższe od kinesetyków, co wynika być może z tego, że zaproponowane filmy wykazują zbyt mały transfer bodźców o charakterze wizualnym, co może wymagać większego nakładu pracy od wzrokowców, przez co atrakcyjność takiego środka dydaktycznego spada. Kinestetycy nie wykazali zbytniego zainteresowania filmami, mimo iż były one wspierane zadaniami interaktywnymi oraz kartami pracy.

Są to przesłanki do stwierdzenia, iż ten środek dydaktyczny mimo kolejnych udoskonaleń będzie nieskutecznym środkiem dydaktycznym dla kinestetyków, może to być zaczyn do kolejnych badań.

 

Paulina Góral: Podręcznik Mobilna Chemia – rysunki i zadania interaktywne do działów Zasady i kwasy oraz Sole.

Zadaniem autorki tej pracy było zaplanowanie i wykonanie eksperymentów chemicznych działu Kwasy i zasady o działu Sole oraz ich rejestracja cyfrowa. Czynności laboratoryjne i ich rejestracja odbywały się w studium filmowym Zakładu Dydaktyki Chemii. Gotowe materiały filmowe przekazywano do montowania, które odbywało się zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez autorkę niniejszej pracy. Podczas montażu obraz filmowy uzupełniano o komentarz profesjonalnego lektora i muzykę. Do działów „Kwasy i zasady" oraz „Sole" podręcznika multimedialnego przygotowano: *materiały wizualne do 70 filmów dydaktycznych, *99 materiałów graficznych (rysunków i schematów), *28 rysunków do zadań lekcyjnych (do działu 6), *40 projektów zadań filmowych (do działu 7).

Przeprowadzone badania ankietowe potwierdziły, że multimedialna książka jest efektywnym i atrakcyjnym środkiem dydaktycznym, a utworzone na jej potrzeby materiały wspomagające proces nauczania dają zamierzone efekty oraz dobrze spełniają swoje funkcje.

 

Anna Lisiecka: Podręcznik Mobilna Chemia – filmy i zdjęcia do działu Zasady i kwasy oraz Sole

Celem pracy było przygotowanie filmów dydaktycznych, filmów Khan academy oraz zdjęć do działów Kwasy i zasady oraz Sole w podręczniku Mobilna Chemia przeznaczonego dla uczniów drugiej klasy gimnazjum. Dla działu Kwasy i zasady zmontowanych zostało 30 filmów oraz 162 zdjęcia. Natomiast dla działu Sole 40 filmów i 70 zdjęć. Multimedia zostały wykonane za pomocą takich programów jak: Adobe Premiere Pro CC, Gimp2, Explain Everything i Microsoft Word.

Przygotowane w ramach pracy zdjęcia i materiały filmowe nie stanowią nowości w sensie merytorycznym, jednak ich ujęcie graficzne i reżyserskie wnosi z pewnością świeżą nutę do obudowy podręczników. Przeprowadzona przez magistrantkę obserwacja uczniów podczas prowadzonej samodzielnie lekcji potwierdziła, że środki dydaktyczne zawarte w podręczniku Mobilna chemia powodują wzrost skupienia uczniów na wykonywanym zadaniu oraz motywują do pogłębiania wiedzy, co ma przełożenie na ich lepsze wyniki w nauce. Autorka pracy udowodniła, że nowoczesna forma podręcznika Mobilna chemia daje możliwość korzystania z jego treści także w warunkach domowych, co katalizuje proces samokształcenia i powoduje rozwój ucznia zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.

Uzyskane w wyniku badania informacje pozwoliły na sprawdzenie, na ile cel pracy został zrealizowany. Z ankiety wynika, że zarówno filmy jak i zdjęcia to bardzo dobre środki dydaktyczne, które ułatwiają zapamiętywanie informacji i przyswajanie nowego materiału. Natomiast korzystanie z podręcznika Mobilna chemia nie sprawia większych trudności, co więcej jest intuicyjne i przyjemne. Część filmów dydaktycznych nie zawsze może być zrealizowana w pracowni chemicznej, a dla większości uczniów to właśnie one są najbardziej interesujące. Przygotowane w podręczniku zadania filmowe i inne zadania interaktywne pozwalają na szybkie sprawdzenie zapamiętanych informacji, co ułatwia proces uczenia się. Zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała, że bardziej odpowiada im podręcznik multimedialny niż papierowy, a lekcja przeprowadzona z jego użyciem była ciekawa i interesująca, co dobrze rokuje dla nowych technologii wykorzystywanych w procesie nauczania w przyszłości.

 

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.