Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowe media w edukacji i dla edukacji – Poznań 28-29.05.2015

W dniach 28-29.05.2015 w DS UAM Jowita odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowe media w edukacji i dla edukacji organizowana przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Komitet konferencji: prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski (Przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Pyżalski, dr Agnieszka Iwanicka , dr Natalia Walter, dr inż. Mariusz Kąkolewicz, dr Krzysztof Kuźmicz, mgr Anna Michniuk

28 maja 2015 (czwartek) (Sala A i B: D.S. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, Poznań)

10:00 – Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Uroczyste otwarcie konferencji
10:15 – prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wprowadzenie
10:30 – prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), O filarach edukacji medial-nej - między starożytnością a współczesnością
11:00 – prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta (Politechnika Koszalińska), Media na rzecz twórczości i innowacyjności
12:00 – prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski (Uniwersytet Rzeszowski), Media w szkole – i co dalej?
12:20prof. zw. dr hab. Hanna Gulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Mobilna chemia
12:40 – prof. dr hab. Marta Wrońska (Uniwersytet Rzeszowski), Nauczyciel-uczeń: syntopia czy dysonans w działaniach medialnych?
13:00 – prof. dr hab. Paweł Topol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Światy wirtualne 3D w świetle wybranych koncepcji pedagogicznych

Ekspercki panel dyskusyjny: Promocja edukacji
14:30 – mgr Anna Młynarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
14:45 – mgr Adam Pawłowski (Głos Wielkopolski)
15:00 – mgr Aleksandra Przybylska (Gazeta Wyborcza)
15:15 – mgr Sebastian Bykowski (Press Service)
15:30 – mgr Witold Horowski (StratEX Sp. z o. o. Strategy Execution!)

29 maja 2015 (czwartek) (Sala A i B: D.S. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, Poznań)

Sekcja I: Edukacja medialna i kompetencje medialne

9:00 – prof. dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Korzyści psychologiczne i spo-łeczne z korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież
9:15 – dr Agnieszka Iwanicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Świat pod palcami - dzieci w medial-nym świecie
9:30 – dr Katarzyna Waszyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ciemna strona cyberprzestrzeni - (nie) szkodliwe treści w Internecie
9:45 – dr Marek Hallada (Uniwersytet Rzeszowski), Czy istnieje język fotografii?
10:00 – dr Joanna Juszczyk-Rygałło (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Wczesnoszkolna edukacja me-dialna jako wprowadzenie do edukacji całożyciowej
10:15 – mgr Rafał M. Socha (PTTiME), Media w nowej edukacji zawodowej
10:30 – mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Edutainment w polskiej szkole
10:45 – mgr Anna Sokołowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ technicyzacji codzienności na tożsamość młodzieży akademickiej w kontekście plagiatu 11:30 – mgr Anna Modzelewska (Uniwersytet Jagielloński), Zarządzanie edukacją medialną w nauczaniu wczesnosz-kolnym
11:45 – dr Anna Basińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nowe media w edukacji elementarnej na przykładzie programu wychowania przedszkolnego Tablit
12:00 – mgr Urszula Zielińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Edukacja Językowa na poziomie przedszkolnym - wykorzystanie zasobów Programu Tablit
12:15 – lic. Maria Marczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kompetencje medialne nauczycieli na podstawie doświadczeń z realizacji programu wychowania przedszkolnego Tablit
12:30 – mgr Mariusz Baranowski (Akademia Muzyczna w Poznaniu), Kompetencje medialne nauczycieli muzyki jako pochodna systemu kształcenia nauczycieli

Sekcja III: Nowe media dla edukacji - marketing i PR

12:45 – dr Anna Zięty (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Nowe media w komunikacji marketingowej szkół wyższych
13:00 – dr Krzysztof Kuźmicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Event marketing w sektorze usług eduka-cyjnych, naukowych i badawczych
13:15 – mgr Anna Michniuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Promocja szkoły w mediach społeczno-ściowych
13:30 – mgr Alicja Żardecka, (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Znaczenie kampanii społecznej w edukacji i wychowaniu. Analiza przekazu komunikatów na wybranych przykładach

SALA „B"

Sekcja II: Wsparcie społeczne a media

9:00 – dr Anna Gulczyńska, dr Barbara Jankowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pomaganie online
9:15 – dr Natalia Walter (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wsparcie społeczne online. Kontekst edu-kacyjny
9:30 – mgr Aneta Baranowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Fora i blogi internetowe poświęcone samobójstwom jako forma nieprofesjonalnego wsparcia on-line osób w kryzysie suicydalnym
9:45 – mgr Joanna Śmietanka (Uniwersytet Wrocławski), Nowe media dla seniora – edukacja 60+
10:00 – lic. Beata Frankiewicz (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu), SMART Senior – nowe technologie i wyzwania edukacyjne dla grupy wiekowej 60+
10:15 – lic. Maria Byks, lic. Agnieszka Zwolska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Powrót do życia w społeczeństwie – tablet w ręce seniora

Sekcja IV: Nowe media a edukacja

10:30 – dr Katarzyna Borawska-Kalbarczyk (Uniwersytet w Białymstoku), Dziedzictwo Gutenberga kontra cyfrowa infos-fera – o poprawę kompetencji informacyjnych młodzieży
10:45 – dr inż. Mariusz Kąkolewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wykorzystywanie usług interne-towych przez studentów. Wyniki badań długookresowych
11:30 – dr Michał Klichowski, dr Mateusz Marciniak, dr Tomasz Przybyła (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-znaniu), Edukacyjny potencjał ICT w opiniach przyszłych nauczycieli. Przegląd wybranych danych empirycznych
11:45 – dr Anna Wach-Kąkolewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Gry biznesowe w nauczaniu zarządzania strategicznego
12:00dr Małgorzata Bartoszewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nowe media w edukacji przyrodniczej
12:15dr Piotr Jagodziński, dr Robert Wolski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przykłady doświadczeń chemicznych w wirtualnej rzeczywistości
12:30 – mgr Dominika Przybyszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie na podstawie analizy szkolnych programów profilaktycznych
12:45 – mgr Kamil Wnuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Epistemologiczna rola sztuki nowych mediów jako przestrzeń edukacyjna
13:00 – mgr Piotr Karaś (Uniwersytet Rzeszowski), Adaptacja infrastruktury informatycznej szkoły dla edukacji mobilnej
13:15 – mgr Marek W. Macionga (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Na granicy światów. Przemoc 3.0
13:30 – lic. Maciej Zychowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wykorzystanie narzędzi e-learningowych na uczelniach wyższych w Polsce oraz we Włoszech - analiza porównawcza

W dniach 28-29.05.2015 w DS UAM Jowita odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowe media w edukacji i dla edukacji organizowana przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

Komitet konferencji: prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski (Przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Pyżalski, dr Agnieszka Iwanicka , dr Natalia Walter, dr inż. Mariusz Kąkolewicz, dr Krzysztof Kuźmicz, mgr Anna Michniuk

 

28 maja 2015 (czwartek) (Sala A i B: D.S. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, Poznań)

 

10:00 – Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Uroczyste otwarcie konferencji

10:15 – prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wprowadzenie

10:30 – prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), O filarach edukacji medial-nej - między starożytnością a współczesnością

11:00 – prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta (Politechnika Koszalińska), Media na rzecz twórczości i innowacyjności

12:00 – prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski (Uniwersytet Rzeszowski), Media w szkole – i co dalej?

12:20 – prof. zw. dr hab. Hanna Gulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Mobilna chemia

12:40 – prof. dr hab. Marta Wrońska (Uniwersytet Rzeszowski), Nauczyciel-uczeń: syntopia czy dysonans w działaniach medialnych?

13:00 – prof. dr hab. Paweł Topol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Światy wirtualne 3D w świetle wybranych koncepcji pedagogicznych

 

Ekspercki panel dyskusyjny: Promocja edukacji

14:30 – mgr Anna Młynarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

14:45 – mgr Adam Pawłowski (Głos Wielkopolski)

15:00 – mgr Aleksandra Przybylska (Gazeta Wyborcza)

15:15 – mgr Sebastian Bykowski (Press Service)

15:30 – mgr Witold Horowski (StratEX Sp. z o. o. Strategy Execution!)

 

29 maja 2015 (czwartek) (Sala A i B: D.S. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, Poznań)

 

Sekcja I: Edukacja medialna i kompetencje medialne

 

9:00 – prof. dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Korzyści psychologiczne i spo-łeczne z korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież

9:15 – dr Agnieszka Iwanicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Świat pod palcami - dzieci w medial-nym świecie

9:30 – dr Katarzyna Waszyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ciemna strona cyberprzestrzeni - (nie) szkodliwe treści w Internecie

9:45 – dr Marek Hallada (Uniwersytet Rzeszowski), Czy istnieje język fotografii?

10:00 – dr Joanna Juszczyk-Rygałło (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Wczesnoszkolna edukacja me-dialna jako wprowadzenie do edukacji całożyciowej

10:15 – mgr Rafał M. Socha (PTTiME), Media w nowej edukacji zawodowej

10:30 – mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Edutainment w polskiej szkole

10:45 – mgr Anna Sokołowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ technicyzacji codzienności na tożsamość młodzieży akademickiej w kontekście plagiatu 11:30 – mgr Anna Modzelewska (Uniwersytet Jagielloński), Zarządzanie edukacją medialną w nauczaniu wczesnosz-kolnym

11:45 – dr Anna Basińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nowe media w edukacji elementarnej na przykładzie programu wychowania przedszkolnego Tablit

12:00 – mgr Urszula Zielińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Edukacja Językowa na poziomie przedszkolnym - wykorzystanie zasobów Programu Tablit

12:15 – lic. Maria Marczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kompetencje medialne nauczycieli na podstawie doświadczeń z realizacji programu wychowania przedszkolnego Tablit

12:30 – mgr Mariusz Baranowski (Akademia Muzyczna w Poznaniu), Kompetencje medialne nauczycieli muzyki jako pochodna systemu kształcenia nauczycieli

 

Sekcja III: Nowe media dla edukacji - marketing i PR

 

12:45 – dr Anna Zięty (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Nowe media w komunikacji marketingowej szkół wyższych

13:00 – dr Krzysztof Kuźmicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Event marketing w sektorze usług eduka-cyjnych, naukowych i badawczych

13:15 – mgr Anna Michniuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Promocja szkoły w mediach społeczno-ściowych

13:30 – mgr Alicja Żardecka, (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Znaczenie kampanii społecznej w edukacji i wychowaniu. Analiza przekazu komunikatów na wybranych przykładach

 

 

SALA „B”

 

Sekcja II: Wsparcie społeczne a media

 

9:00 – dr Anna Gulczyńska, dr Barbara Jankowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pomaganie online

9:15 – dr Natalia Walter (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wsparcie społeczne online. Kontekst edu-kacyjny

9:30 – mgr Aneta Baranowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Fora i blogi internetowe poświęcone samobójstwom jako forma nieprofesjonalnego wsparcia on-line osób w kryzysie suicydalnym

9:45 – mgr Joanna Śmietanka (Uniwersytet Wrocławski), Nowe media dla seniora – edukacja 60+

10:00 – lic. Beata Frankiewicz (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu), SMART Senior – nowe technologie i wyzwania edukacyjne dla grupy wiekowej 60+

10:15 – lic. Maria Byks, lic. Agnieszka Zwolska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Powrót do życia w społeczeństwie – tablet w ręce seniora

 

Sekcja IV: Nowe media a edukacja

 

10:30 – dr Katarzyna Borawska-Kalbarczyk (Uniwersytet w Białymstoku), Dziedzictwo Gutenberga kontra cyfrowa infos-fera – o poprawę kompetencji informacyjnych młodzieży

10:45 – dr inż. Mariusz Kąkolewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wykorzystywanie usług interne-towych przez studentów. Wyniki badań długookresowych

11:30 – dr Michał Klichowski, dr Mateusz Marciniak, dr Tomasz Przybyła (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-znaniu), Edukacyjny potencjał ICT w opiniach przyszłych nauczycieli. Przegląd wybranych danych empirycznych

11:45 – dr Anna Wach-Kąkolewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Gry biznesowe w nauczaniu zarządzania strategicznego

12:00 – dr Małgorzata Bartoszewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nowe media w edukacji przyrodniczej

12:15 – dr Piotr Jagodziński, dr Robert Wolski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przykłady doświadczeń chemicznych w wirtualnej rzeczywistości

12:30 – mgr Dominika Przybyszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie na podstawie analizy szkolnych programów profilaktycznych

12:45 – mgr Kamil Wnuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Epistemologiczna rola sztuki nowych mediów jako przestrzeń edukacyjna

13:00 – mgr Piotr Karaś (Uniwersytet Rzeszowski), Adaptacja infrastruktury informatycznej szkoły dla edukacji mobilnej

13:15 – mgr Marek W. Macionga (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Na granicy światów. Przemoc 3.0

13:30 – lic. Maciej Zychowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wykorzystanie narzędzi e-learningowych na uczelniach wyższych w Polsce oraz we Włoszech - analiza porównawcza 

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.