dr Małgorzata Bartoszewicz

 

Adres:
Zakład Dydaktyki Chemii, Wydziału Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89b
61-614 Poznań
pokój: 2.18


Kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2009 - 2010  Studia podyplomowe Menadżer projektów badawczych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
2006 - Adiunkt na Wydziale Chemii UAM
2002 - 2006 Studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu praca doktorska: Skuteczność edukacyjna wizualizacji wybranych zagadnień chemicznych
IX-XII 2004 Stypendium Socrates-Erasmus Department of Teacher Education at the University of Jyvaskyla - Finland
1997 - 2002 Studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kierunek: chemia
praca magisterska: Multimedialny Leksykon Eksperymentów Przyrodniczych

 


2013 szkolenie „Od pomysłu do programu – podstawy tworzenia aplikacji dla iPhona, iPoda Touch i iPada" Warszawa, Cortland 
2012  kurs podstawy e-learningu na platformie kształcenia zdalnego „Moodle – kurs dla kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza"
2011 szkolenie Apple Distinguished Educators, Zgierz (Apple Polska)
2011 warsztaty „Nauka programowania w iOS" Szczecin (ZCDN, Maqsimum)
2010 warsztaty "Metoda Questioning the Author w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych", Poznań (Interdyscyplinarne Centrum Przetwarzania Mowy i Języka UAM&Boulder Language Technologies)
2009 kurs pt. Moodle krok po kroku... realizowany jest w ramach europejskiego projektu Leonardo da Vinci I*Teach Innovative Teacher,
2009 certyfikat nr 58 umiejętności określonych w standardach przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu (przyjęte przez Radę ds. Edukacji Informacyjnej i Medialnej MEN); Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu)

 


Funkcje pełnione w UAM

 • Koordynator specjalności studiów I stopnia chemia i przyroda na kierunku studiów chemia, Wydział Chemii UAM, 2013
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia, Wydział Chemii UAM, 2012 - 2013
 • Wydziałowy opiekun praktyk z przyrody dla studentów specjalności Chemia i przyroda Wydziału Chemii UAM w ramach projektu Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wspomagane internetowym systemem kształcenia, 2011 - 2013
 • Koordynator badań ankietowych wśród doktorantów i nauczycieli akademickich Wydziału Chemii UAM, 2005 - 2013
 • Członek i sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Chemii) dla doboru kandydatów na I rok studiów, 2007 - 2010

Współorganizacja konferencji naukowych (2012-2009)

 • I Konferencja „Dydaktycy chemii nauczycielom", 2013
 • XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Będlewo – sekretarz, 2012
 • Edukacja interaktywna, Dymaczewo 2010
 • Partnerstwo dla Przyszłości, Wólka Milanowska, 2009
 • XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Boszkowo 2009

Działalność w towarzystwach naukowych

 • Członek Zarządu Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2013 -
 • Sekretarz Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2006 - 2012

Działalność w gramach grantów

 • Konsultant z zakresu chemii dla opiekunów zespołów uczniowskich oraz doradca metodyczny z zakresu chemii projekcie e-szkoła moja Wielkopolska – realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej, 2011 - 2013
 • Wizytator szkół z ramienia Rady Naukowej projektu e-szkoła moja Wielkopolska, 2011 - 2012

 


Rodzaj prowadzonych zajęć na UAM:

 • Dydaktyka przyrody – ćwiczenia laboratoryjne i wykład
 • Dydaktyka chemii – ćwiczenia laboratoryjne
 • Technologia informacyjna – warsztaty komputerowe
 • Technologia informacyjna(II) – warsztaty komputerowe
 • Środki dydaktyczne w kształceniu chemicznym – warsztaty komputerowe
 • Metody kształcenia chemicznego – warsztaty komputerowe,
 • Podstawy chemii dla geografów– ćwiczenia laboratoryjne
 • Dydaktyka szkoły wyższej – warsztaty komputerowe dla doktorantów,
 • Ćwiczenia, warsztaty i seminaria na studiach podyplomowych z zakresu Chemii i Przyrody organizowanych przez Wydział Chemii UAM oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Opracowanie nowych metod i materiałów dydaktycznych

 • Opracowanie i wdrożenie kursu blended-learningowego Środki dydaktyczne – ćwiczenia na platformie Moodle, 2012-2013
 • Podręcznik „Tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych", 2011

Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną

 • Nagroda Rektora, 2011
 • Nagroda Rektora, 2010

 


 • warsztaty „Urządzenia interaktywne w edukacji", 2012
 • trener w ramach szkolenia „Przykładowe modele nauczania z wykorzystaniem TIK na platformie edukacyjnej", Warszawa 2012
 • współprowadzący panel dyskusyjny dla liderów i opiekunów w ramach projektu e-Szkoła Wielkopolska, Tarnowo Podgórne 2012
 • trener kursów edukacyjnych na platformie Microsoft SharePoint
 • trener kursów edukacyjnych na platformie Moodle
 • warsztaty dla nauczycieli i uczniów


 • Opracowanie, wdrożenie i trener kursu e-learningowego Środki dydaktyczne - ćwiczenia na platformie Moodle w ramach projektu UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry" Dofinansowany w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-019/10-00), 2012-2013
 • Współautor scenariuszy jednostek e-learningowych nauczania chemii w gimnazjum w ramach projektu eAkademia Przyszłości realizowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. i firmę Combidata Poland; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 3.3.4. – wykonawca, 2009-2012
 • Współautor Modułu Chemia na tablicy w ramach projektu badawczego KBN opracowanie i realizacja Multimedialnego Pakietu Eksperymentów Chemicznych oraz badania zakresu jego wykorzystania w różnych strategiach kształcenia zdalnego i stacjonarnego KBN – N N204 001536, 2009-2012 (kierownik grantu prof. Hanna Gulińska)
 • Współautor scenariuszy zajęć z chemii zaprojektowanych do nowej podstawy programowej w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z koncepcją nauczania wyprzedzającego w ramach projektu Kolegium Śniadeckich Liderem projektu jest Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, partnerem projektu jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr Projektu: WND- POKL.03.03.04-00-019/10 – wykonawca, 2010-2013 (kierownik projektu prof. S. Dylak), 2010-2012
 • Współautor materiałów z zakresu przyrody w szkole podstawowej oraz chemii w gimnazjum dla nauczycieli i uczniów przedmiotów przyrodniczych opartego na technice modelowania dialogów w klasie Questioning the Author oraz platformie e-learningowej BLT VHT w ramach projektu E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza we współpracy z firmą Boulder Language Technologies z USA – wykonawca, 2010-2013 (kierownik projektu prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk), 2010-2011
 • Opracowanie koncepcji wdrożenia ogólnopolskich szkoleń e-learningowych na platformie SharePoint dla nauczycieli chemii w ramach programu Partnerstwo dla Przyszłości (Microsoft), 2007-2009


 1. Bartoszewicz M., ICT in chemistry teaching on various levels of education, CnS – La chimica nella ScuolaXXXIV -3, Rzym 2012, 40 – 45 ISSN 0392-8942
 2. Bartoszewicz M., Key Competence in chemistry Teaching Using Blended-Learning Method, E-learning for Societal Needs, University of Silesia, Katowice-Cieszyn 2012, 421 – 436 ISBN 978-83-60071-59-5
 3. Gulińska H., Bartoszewicz M., Miranowicz M., Miranowicz N., Jagodziński P., Wolski R., Wołowiec T., Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych, Poznań 2012
 4. M. Bartoszewicz Key Competences in Teaching Natural Science, Chemistry Science Education, Scientific Paper University of Latvia, Riga 2011, ISBN 978-9984-45-424-5
 5. M. Bartoszewicz Interaktywna kontrola wiadomości w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – tworzenie testów, quizów i ankiet, Informatyka w Edukacji, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja M.
 6. Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne , Toruń 2011, ISBN 978-83-231-2677-5
 7. Bartoszewicz Science and technology in teacher education, Media4u Magazine, Current trends of ICT in chemistry education, University of Hradec Kralove 2010, ISBN 9788074350825
 8. M. Bartoszewicz Lekcja chemii w kapciach i w szlafroku Człowiek Media Edukacja , Wyd. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2011, ISBN 978-83-7271-668-2
 9. M. Bartoszewicz, H. Gulińska Tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Wyd. Cursiva, 2010, ISBN 978-83-89723-78-6, 265 stron
 10. Gulińska H., Bartoszewicz M., Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji kluczowych - chemia, WSiP 2010, 33-45
 11. Gulińska H., Bartoszewicz M., program multimedialny „Przyroda – wybrane doświadczenia" Dysk I. Woda, Gleba, Powietrze, Dysk II. Rośliny, Żywność oraz materiałów drukowanych – Przewodnik metodyczny użytkownika programu, Wyd. Nauka, Warszawa 2004, Nr zalecenia MENiS 1660/2004
 12. Gulińska H., Bartoszewicz M., Burewicz A., program multimedialny „Degradacja środowiska przyrodniczego – przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi", Wyd. Nauka, Warszawa 2004, Nr zalecenia MENiS 1682/2004

 

Szukaj

Kontakt

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

ul. Umultowska 89b,

61-614 Poznań

Kierownik Zakładu

Hanna Gulińska

tel. 61 829 1583

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.